BRAND EENVOUDIGE RISICO'S

Wetgeving en polisvoorwaarden

(subtitel Theorie)

Cursus gedoceerd bij brokers Training  2014SYLLABUS


Bijlagen bij deze cursus:Excel module voor berekening van de herbouwwaarde

Excel module voor indexatie vrijstelling en grensbedragen