Luc Devlaminck is sedert meer dan 10 jaar voorzitter van de Technische Comissie brand  van FvF
(Federatie van  Financiele en Verzekeringstussenpersonen)

In bijlage een overzicht van de publikaties van deze commisie.

jaarverslagen Electrisch risico standpunt dat de impuls gaf tot aanpassing van de schaderegeling 
1998
Afstand van verhaal Aansprakelijkheid eigenaar en huurder en bedenkingen 
1999
BA gebouw Afdeling verzekerd in brandpolis en BA gezin
2000
Sleetexcedent Standpunt om de eerste 30% sleet nooit in midering te brengen
2001
Reconditionering Publikatie in Vrijuit (1999)
2002
Reconditionering Voordracht bij de diverse kamers van FvF in 2001
2004
90 dagen regel Standpunt Cie brand ivm schaderegeling brand eenvoudige risico's
2005
2006
2007