juridische en privacy verklaring
Vernieuwde schaderegeling brand (overzicht van de slides)

Behandelde onderwerpen:
Aanpassing aan de wet landverzekering door de wet van mei 2003 en september 2005.
Bindende derdenbeslissing
Vergelijking bindende derdenbeslissing, arbitrage, dading
Nieuwe regeling expertise
(Tegen) Expertisekosten voorgeschoten door de brandverzekeraar
Expterisekosten ten laste van de in het ongelijk gestelde partij
Nieuwe regelingstermijnen
Regeling van de niet betwiste delen van de schade
Huisvestingskosten geregeld binnen de 15 dagen
Expertisetermijn 90 dagen
Vergoedende rente bij laattijdige betaling
Vergoeding volgens wet landverzekering of volgens KB brand 24 12 1992


Bijlagen, studiemateriaal en bronnen

01  Tekst van Dr Vanderschot  Katrien ivm bindende derdenbeslissing
02  Diverse auteurs over de bindende derdenbeslissing
03  Bruno Maes bindende derdenbeslissing en arbitrage
04  Zegers S. bindende derdenbeslissing in de verzekeringspolis
05  Colle P.  dading en kwijting
06  Burgerlijk wetboek Titel 3  contracten
07  Burgerlijk wetboek Titel 15 dading
08  Gerechtelijk wetboek arbitrage
09  Wet landsverzekering (geconsolideerde versie)
10  KB brand 24 12 1992