Schade Brand

Editie 2015
Art 121 wet verzekeringen deel 4
Assuralia conventies
KB activatie landwet 24 12 1992
KB brand 24 12 1992
Bijlage ivm recondttionering
Tips voor schadebeperking

Tools

90 dagen regel, vergoedende rente bij laattijdige betaling brandschade

Type bericht, aangifte schade in brandpolis

Type bericht, detailopgave van elektrische schade

Type bericht, detailopgave van elektrische schadeVersieAG

Overzicht detail schade, hoofd en bijkomende waarborgen en BTW

Indexatie: grens eenvoudige risico's, vrijstelling, ..