Tips en Trucs in de brandpolis.
Wordt goochelaar in de brandmaterie!

overzicht van de gebruikte slides

afdelingen aansprakelijkheid
extra-contractuele aansprakelijkheid
art 1382 tot 1386 bis
waarborg verhaal van derden en BA gebouw
contractuele aansprakelijkheid (eigenaar, huurder, gebruiker)
art 1732 1733 1735 1721 BW
evenwichtsleer art 544 BW

Tips in de brandpolis

Verzekering voor rekening van wie het behoort
Vruchtgebruiker-naakteeigenaar
Verfraaiingen door de huurder aangebracht
....

gedoceerd bij Brokers Training voorjaar 2007 en 2010

docent Luc Devlamynck

Besproken publikaties (bron Kluwer Verzekeringnieuws)
vruchtgebruik naakte eigenaar
teruggaveplicht bij brand
aansprakelijkheid bij brand
verhuurder aansprakelijk
rechten pandhoudende schuldeiser
polis tussen compromis en akte
eigen recht tegenover verzekering onderhuurder
extra-contractuele aansprakelijkheid verhuurder
artikel 544  burgerlijk wetboek
bewijslast huurder
Verfraaiingen aangebracht door de huurder
Bewoners ter bede