BRAND EENVOUDIGE RISICO'S   -   SCHADEREGELING


OPLEIDING  2009

BROKERS TRAINING
boeking zie   www.brokerstraining.org


elektronische versie van de cursusdocumenten

01 slides
02 conventie aanrijding
03 conventie art 45
04 conventie waterschade
05 conventie afstand van verhaal
06 conventie eigenaar huurder
07 conventie storm
08 KB activatie landwet
09 KB brand
10 art 67 landwet
11 case pinnekens
12 voorbeelden
13 tips bij schade
14 evenredigheid overdraagbaarheid
15 reconditioneringenkele tools
aangifteformulier
berekening schade
formulier hoofd en bijkomende waarborgen

indexaties
berekening vergoedende rente